Training

8. Toepassing

Om te groeien, is doen onvervangbaar. 'We doen het gewoon', is echter in de praktijk best lastig. Je drakengewoontes zijn hardnekkig, zowel individueel als als teampatronen of als cultuuraspecten in je bedrijf. Talent is dan een prachtig aanknopingspunt om het anders te doen. We helpen je graag, met een uitgekiend ritme van oefeningen, agenda's voor teamsessies en natuurlijk live begeleiding. Alles samenhangend ingericht om creatiever met situaties om te gaan zodat je je afdelings- of bedrijfsdoelen haalt.