Het individu is groter dan het systeem

Een verschil maken, iemand zich laten ontplooien, heeft een aandachtsvolle een-op-een relatie nodig. Laten we daar in het onderwijs in investeren.
Lees meer >

Geschreven door Kees Gabriëls, geplaatst op 10 February 2016

Er is altijd wel een rode draad

Op een dag in het leven van een leidinggevende gebeuren tientallen dingen. Als we niet oppassen leiden gebeurtenissen ons af. Terwijl ze ons juist ergens naar toe kunnen leiden.
Lees meer >

Geschreven door Kees Gabriëls, geplaatst op 21 January 2016

Leren in de lijn

Lijnmanagers hebben het niet gemakkelijk. Ook in deze onvoorspelbare tijd moeten ze gewoon resultaten boeken. Leren is een must, maar op nóg een training zit niet iedereen te wachten. Dit vraagt om specifieke hulp van de HRD- professional, die hiervoor ook zichzelf moet vernieuwen. 
Download het volledige artikel >

Geschreven door Kees Gabriëls, geplaatst op 07 September 2015

Leren in nultijd

‘We zijn zo druk met veranderen, voor leren hebben we geen tijd.’ Managers zijn erg gebaat bij een leeraanpak die hen juist helpt in het veranderen. Tijd voor een leeraanpak die letterlijk geen tijd kost. 
Download het volledige artikel >

Geschreven door Kees Gabriëls, geplaatst op 07 September 2015

De creatieve manager

Het is een misverstand te denken dat de ene mens meer talent heeft om creatief te zijn dan de ander. Of beter: het is een spraakverwarring. Talent is synoniem met creatief zijn. In de zin dat elk talent scheppend is. Van nature. Per definitie. Daar elk mens en dus ook elke medewerker en elke manager een talent heeft, zijn we allemaal in potentie even creatief.

Het gaat er om hoe je met dit potentieel omgaat. Daar is veel over te zeggen. Want vanzelfsprekend is het opvallend genoeg niet, om het beste uit onszelf te halen. Er zijn nogal wat tegenkrachten. Je kunt echter actief een aantal voorwaarden scheppen zodat de kans groter wordt dat je vaker ideeën krijgt, er beter naar luistert en ze in daden omzet.
Download het volledige artikel >

Geschreven door Kees Gabriëls, geplaatst op 04 September 2015

Ieders individuele talent als basis van organisatieverandering

Een verandering begint altijd met een idee van één persoon maar kan alleen tot stand komen in contact met anderen. Zie hier waarom samenwerken zo ingewikkeld kan zijn in een team van enkele mensen, een organisatie van duizenden of een samenleving van miljarden.

Uit deze samenwerkingsparadox is het concept ‘leidinggeven’ ontstaan. Dat is een handige manier van samenwerken, een praktische positieafspraak. Niets meer, overigens. Als mens zijn leidinggevende en medewerkers volstrekt gelijkwaardig.

De essentie van de positieafspraak echter is dat één persoon het eerste én het laatste woord heeft. De helderheid over dit begin en eind schept de veiligheid waardoor in de fase ertussen ieder op zijn eigen manier aan de slag kan. Zo ontstaan er drie fases in de realisatie van ideeën. Aan de hand hiervan ga ik in op de bijzondere positie van de leidinggevende. Het centrale begrip hierbij is ruimte.
Download het hele artikel >

Geschreven door Kees Gabriëls, geplaatst op 03 September 2015