Disclaimer

Deze website is een uitgave van Het Talentbedrijf. Ondanks de zorg waarmee we de website hebben samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten wordt herzien of aangevuld. Het Talentbedrijf kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Talentbedrijf informatie op de website op te slaan, te veranderen, openbaar te maken, te versturen, te verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Het Talentbedrijf. Iedereen die toegang heeft verkregen tot de website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Copyright © 2015 Het Talentbedrijf.  Alle rechten voorbehouden.

Download de disclaimer als PDF