Ik wil mijn resultaten laten groeien

Talent benutten

Hier draait het om in elk talentbedrijf of talentafdeling: resultaten boeken waardoor je de klant betere producten of diensten levert. Wij helpen je ieders talent daarvoor te benutten. In de Vlam verbinden we je concrete bedrijfsresultaat met een krachtig leerspoor. Dat werken we van bedrijf via afdeling tot het individu uit. Talent is iemands natuurlijke verandervermogen, de draken zijn iemands natuurlijke weerstand ertegen. Deze cruciale, persoonlijke ‘last mile’ ontbreekt bij veel verandertrajecten. Dat is alsof KPN een nieuw glasvezelnetwerk aanlegt zonder de laatste tien meter naar het woonhuis.  

Impuls aan je huidig werk

We helpen je de bestaande resultaatafspraken inspirerend te maken en op een nieuwe manier je jaarplan te halen of project te managen. Met onze aanpak maak je ‘gewoon je werk doen’ makkelijker en plezieriger. Met name in zo’n situatie kun je veel zelf voor elkaar krijgen, en is een volledig digitale Vlam een aantrekkelijke optie.

Verandertraject

Een steviger verandertraject is bijvoorbeeld nodig bij sprongsgewijze groei, flinke afslanking, reorganisatie, verandering van het businessmodel of fusie. Wij zetten dan de Vlam met je op als totaaltraject, met teammeetings als ruggegraat voor tussentijdse bijsturing en de talentvonken om de besluiten meteen toe te passen. Veranderen is zoeken, maar zo werk je vanuit een gemeenschappelijke taal en werkwijze toch gericht. 

Vertrouwde partner

Relaties door dik en dun, die bestaan zeker ook in zaken. Zulke relaties gaan we het liefst aan. Met een aantal klanten werken we al jaren, volledig op basis van vertrouwen. Geen contract maar committment. Zo laat je je afdeling of bedrijf stap voor stap uitgroeien tot een echte talentafdeling c.q. talentbedrijf met een doorwrochte leercultuur en gezonde bedrijfsgroei. 

Talentcommissariaat

We dragen ondernemers een bijzonder warm hart toe en committeren ons in deze een-op-eenrol aan een plan dat we samen opstellen. Ondermeer zijn we al vier jaar Talentcommissaris bij de beste startende Webwinkel van Nederland. In 2012 was dat Chocstars.nl, in 2013 Werkaandemuur.nl, in 2014 Timberprint.nl en in 2015 Proforto.nl.  

Neem contact op
FPF_20150828_Het_Talentbedrijf005FPF_20150828_Het_Talentbedrijf014

Thuiswinkel.org


Tijd: van 2011 tot nu en ongoing

Profiel: Thuiswinkel.org is hét inspirerende digital commerce-netwerk dat (web)winkels die producten en/of diensten verkopen, ondernemers en hun medewerkers helpt succesvoller te zijn. Ze bieden relevante en praktische oplossingen door belangenbehartiging, het Thuiswinkel Waarborg, kennis en onderzoek en – nieuw! – de Thuiswinkel e-Academy. Onder haar vleugels worden jaarlijks de Thuiswinkel Awards uitgereikt voor de beste Webwinkels van Nederland. In 2014 won Thuiswinkel.org zelf de prijs voor de Beste Vereniging van Nederland. Inmiddels zijn er meer dan 2.100 leden en werken er meer dan 40 bevlogen e-commerce experts.   

Vraagstuk:
 Thuiswinkel.org is opgericht in 2000 als formeel samengaan van twee verenigingen: de Nederlandse Postorderbond en de Online Winkeliersvereniging. Sindsdien is de groei ongekend. Geen wonder, met het talent 'verheugen' van Wijnand. Van branche vereniging naar digital commerce netwerk, van Nederland naar Europa en inmiddels ook al Global. Die groei vraagt dat de organisatie en het team mee groeien.

Aanpak:
 De jaarlijks HEIdag in september 2011 is het begin van een continue beweging om een Talentbedrijf te worden. Alle facetten van groei komen aan bod. De belangrijkste:

 • wendbare organisatiestructuur
 • training van persoonlijke mentale lenigheid
 • werving en inpassing van nieuwe talenten
 • ontwikkeling van leiderschap
 • opbouw van een HR-instrumentarium voor talent
 • nieuwe metrics voor en monitoring van resultaten.

In 2015 is met de vernieuwde positionering ook een verfrissende cultuur gekozen, geïnspireerd op Silicon Valley. Hoe dat vorm krijgt, wordt niet top-down uitgerold maar in kleine projectgroepjes door het team zelf ingevuld, op basis van eigen talent. Tegelijkertijd hebben we onze kennis met plezier overgedragen aan Menno die met zijn talent 'bewustmaken' de  teams, individuen en nieuwe mensen zeer bevlogen begeleidt. 

Contact:
 Wijnand Jongen, directeur. Talent: verheugen. Menno van der Put, secretaris en eigenaar HR. Talent: bewustmaken. 

Wijnand Jongen: "Het Talentbedrijf is een visie op organisatie en leiderschap die aansturing en zelfsturing met elkaar in evenwicht brengt.
Kees weet zo al jaren onze belangenvereniging en haar mensen (50+) op een persoonlijke manier te raken. Met aandacht voor het individu (ik), de samenwerkende groep (wij) en haar doelstellingen (Thuiswinkel.org) weet hij de link te leggen tussen resultaatgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling. Als geen ander benut Kees zijn unieke talent om ontwikkelingen op verschillende niveaus te duiden."

Menno van der Put: "Laat mensen groeien en je organisatie volgt vanzelf."

Gemeente Leeuwarden


Tijd: van 2 september 2014 tot 30 juni 2016

Profiel: Leeuwarden is met meer dan 100.000 inwoners de bruisende hoofdstad van Friesland. De gemeente zoekt met haar 1.100 ambtenaren actief de samenwerking met burgers en ondernemers. 

Vraagstuk: 
De decentralisaties (3D's) van de landelijke overheid naar de gemeentes heeft de dienst Welzijn (bijna 300 p) voortvarend opgepakt met nieuwe samenwerkingsvormen in het veld. First things first, onder de hoge tijdsdruk die Den Haag oplegde. Nu is het tijd om de interne organisatie te kantelen naar een organisatie en cultuur waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente partners zijn. Ieder doet wat nodig is. 


Aanpak: D
e Kanteling' richten we volgens onze veranderfasering in. Het MT en P&O start in het najaar van 2014 met het eigen talent en patroon, doelen en leervragen. Persoonlijke ontwikkeling als voorloper van organisatieontwikkeling. We kiezen daarna voor drie etappes van een halfjaar met steeds een organisatiespoor én een medewerkersspoor. In de loop van de tijd komen die op organische manier bij elkaar. De medewerkers geven in 'Denktanks' hun ideeën over organisatievernieuwing en staan in Talentworkshops-met-tools stil bij hun eigen talent, ervaringsdeskundigheid en ideale baan. Iedereen leert! Elk halfjaar bestaat uit een grote startsessie  in bijvoorbeeld Schouwburg de Harmonie, MT-sessies en korte workshops met tools voor de medewerkers.  Een enthousiast talententeam inspireert en helpt iedereen bij de toepassing. In een kleine cockpit 'besturen' we de verandering. De Kanteling verloopt voortvarend! Door de brede betrokkenheid, het talent 'wind' van Alice en de krachtige ondersteuning door Simone en Daniëlle  van P&O. Ook de OR doet in alles zelf mee.


Contact:
 Alice Muller, directrice dienst Welzijn. Talent: wind. Daniëlle Raab, Senior P&O adviseur en leiding talententeam. Talent: aansluiten. Simone van Leeuwen, senior P&O adviseur en leiding talententeam. Talent: verwezenlijken.


Simone van Leeuwen: "Mijn talent benoemen bracht me veel, het geeft houvast bij alle situaties, ook thuis. Net zo met de leervraag. Je concentreren op 1 ding-dat-op-de-huid-zit maakt dat je het ook bereikt en er blij mee kunt zijn. Verder ben ik heel gecharmeerd van de gefaseerde aanpak. Het hoeft niet allemaal in 1 keer. De ruimte waartoe Kees aanmoedigt, was een openbaring. Met mijn talent verwezenlijken wilde ik altijd zo snel mogelijk naar het doel maar dat is helemaal niet altijd effectief." 

Stichting Kinderopvang Leiderdorp


Tijd: van 26 mei 2014 tot 31 december 2016

Profiel: SKL biedt op 13 locaties in Leiderdorp, Leiden en Hoogmade aan meer dan 1.250 kinderen kinderdagverblijf en peuteropvang.
De markt staat door beperking van de overheidsbijdrage voor ouders flink onder druk. SKL groeit met 150 medewerkers echter jaar na jaar en is een gezond bedrijf dat voortdurend investeert in groei en kwaliteit.


Vraagstuk
 Na investeringen in 2012/2013 in nieuwe locaties en verbeterd pedagogisch beleid, is SKL toe aan de volgende stap. SKL wil óók uitblinken in hun belangrijkste kapitaal, de medewerkers en een Talentbedrijf worden.


Aanpak:
 in 2014 begeleiden wij directie en MT in 4 sessies om eerst zelf vertrouwd te raken met de 9 basisbegrippen van een Talentbedrijf. Dit sluiten we af met een tweedaagse jaarplansessie. Hierin kiezen we het thema voor 2015 en 2016 ‘van instrumenteel naar vanuit jezelf’. Aan het reguliere jaarplan voegen we specifieke doelen toe met steeds 1 MT-lid als eigenaar. Basis is een scherpe diagnose wat in de realiteit wel en niet klopt in vergelijking met de missie. Op 10 april 2015 was de zeer geslaagde kick-off voor iedereen in het bedrijf, met een lezing door Kees en een door de medewerkers ingevulde inspiratiemarkt. In het najaar stellen de locatiehoofden met onze tools zelf bij alle medewerkers talent en draak vast en maken we het jaarplan 2016 voor het eerst bottom-up. De uiteindelijke doelen voor december 2016 zijn:

 • laten groeien van talent bij de kinderen via o.a. inbedding in kindvolgsysteem
 • ouders actief betrekken bij beleid
 • leiding stuurt op energie en talent via o.a. nieuwe HR-cyclus
 • functie-overschrijdende inzet medewerkers op basis van talent
 • aanmoedigen van hun eigen stijl als verrijking van beleid en voorschriften
 • nieuwe naam en logo verstevigt marktpositie
 • ruimte voor uniciteit per locatie
 • omzetgroei bij stabiele winst

Contact: Johan Vriesema, directeur. Talent: richting geven. Marjo Lindhout, Locatiehoofd. 

Johan Vriesema: "Zo eenvoudig maar doordacht heb ik nooit ergens anders gezien. Door de integrale koppeling van ondernemings- en teamdoelstellingen met je persoonlijkheid (talent en draak) praten we veel beter met elkaar. De inspirerende insteek dat medewerkers doen wat bij ze past, zet ze aan het denken én aan het werk. Een extra dimensie is het Platform Directievraagstukken waar ik met collega’s ervaringen deel over bouwen aan een Talentbedrijf."

Marjo Lindhout: Nu ze zelf leert hoe je talent vindt bij iemand: "Wat leuk is dit! Krijg er zelf ook energie van. Het is mooi om iemand zo de volle aandacht te geven en zich te laten wentelen in alles wat hij of zij goed kan."

Happy Horizon


Tijd: van 20 juni 2011 tot 20 juni 2021, einddatum van het doel (ijs en weder dienende)

Profiel: Happy Horizon is een unieke groep van bureau's en bijna 100 fanatieke professionals die zich focussen op resultaatgerichte marketing. Happy Cactus is het bureau voor klant- en merkactivatie. Happy Idiots is het online marketingbureau. Happy Online ontwikkelt websites en apps.  Happy & Healthy is actief op het snijvlak van healthcare en marketing. Happy Leads is de specialist in leadgeneratie en databaseverrijking. Enkele jaren geleden was er alleen Happy Cactus, nu wordt de groep nog steeds versterkt met nieuwe bureau's en deelnemingen.

Vraagstuk:
 in 2011 besloot Walter, nadat hij even had overwogen zijn succesvolle direct marketingbureau Happy Cactus te verkopen, zijn droom te realiseren: een toonaangevende groep van elkaar aanvullende reclamebureau's bouwen rond zijn visie dat marketing aantoonbaar resultaat moet opleveren. Een bijzondere uitdrukking van zijn talent 'aan elkaar knopen'. Er was wel wat voor nodig: doorontwikkelen van vrijwel sec offline naar offline én online, veranderen van solo bureau naar groep en naast de dienstverlening aan opdrachtgevers ook eigen projecten in de markt zetten. Het bureau wilde zichzelf volledig nieuw uitvinden.


Aanpak:
 het persoonlijk 10 jaren-doel van Walter draaide om de inzet van zijn eigen talent en werkplezier maar bevatte meteen ook een geraamte van de groep. De eerste stap was de switch naar online bij Happy Cactus, toen nog onder een andere naam. Met Walter en zijn mede-aandeelhouders maakten we in enkele 1-daagse sessies een plan. Met daarin ook de eerste aanzet van diverse eigen projecten. Alle medewerkers leerden hun eigen talent en draak kennen en daarmee hun natuurlijke verandervermogen én weerstand. Door de jaren heen is dit ritme gebleven:

 • topsturing met het 'Pokonteam' (reclametaal voor: het MT) en de directies van de nieuwe bureau's. 
 • meetings met alle medewerkers, ook steeds van de nieuwe bureau's voor hún verandering.

Belangrijk was de heldere verwoording van de bestaansreden van de groep, het individuele talent van elk afzonderlijk bureau als bijdrage daaraan en vervolgens een nieuwe naam. Lopende onderwerpen zijn:

 • neerzetten van een energievolle organisatiestructuur
 • smeden van een gezamenlijke cultuur mét behoud van de eigen identiteit van elk bureau
 • faciliteren van kennisdeling
 • werven van de goede nieuwe talenten
 • procesontwikkeling voor de eigen projecten
 • jaaraanpak voor persoonlijke groei voor het hele team op basis van hun idealen.

De omzet groeide van € 3,5 miljoen in 2011 naar € 7,1 miljoen in 2014 met een sterke winstverbetering.

Contact:
 Walter van de Wege, eigenaar. Talent: aan elkaar knopen. Heidi Anthonis, bureaudirecteur Happy Cactus. Talent: de rode draad zien. 


Walter van de Wege: "De denktrant van het Talentbedrijf stelt mens en bedrijf in een ander daglicht. Wij zetten de mens nu op de eerste plaats en bouwen de organisatie eromheen.Talent en draak geeft inzicht in het hoe en waarom van mensen, kweekt zo begrip voor gedrag en houding en biedt daarom houvast in een structuur met flexibele rollen en eigenaarschap. Kees maakt door zijn veranderdeskundigheid, eigen ervaring, koersvastheid en natuurlijk zijn talent, zaken kristalhelder zowel in mens als bedrijf."

Heidi Anthonis: "Nu we ieders talent kennen, zijn we veel alerter in de samenstelling van project- en klantteams. We snappen nu dat we niet alleen een 'fijnslijper 'en een 'doorgronder' bij elkaar moeten zetten. Met een 'masseur' erbij komt er veel vlottere doorgang. In de sessies wordt de praktijk van de dag gekoppeld aan de persoonlijke leervragen. Dat werkt. In zo'n gesprek vinden we altijd een andere invalshoek, juist vanuit het doorzien van ieders gewoontes. Gezien onze sterke 'doe-cultuur' is het ook heel prettig om het grote masterplan in kleine, concrete etappes op te delen."

Enkele opdrachtgevers. Referenties altijd mogelijk